ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΒ (International Baccalaureate)

To ISA χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες, μετά από αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του σχολικού έτους 2017/2018 ολοκληρώθηκαν τoν Απρίλιο 2017.


Οι υποτροφίες του σχολικού έτους 2018/2019 θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου 2018.