ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΒ (International Baccalaureate)

To ISA χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες, μετά από αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του σχολικού έτους 2019/2020 ολοκληρώθηκαν τoν Μάρτιο του 2019.

Οι υποτροφίες του σχολικού έτους 2020/2021 θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου 2020.