ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΒ (International Baccalaureate)

Το International School of Athens (ISA) προκηρύσσει εξετάσεις για την χορήγηση δύο (2) ολικών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι υποτροφίες αφορούν στο πρόγραμμα IB Diploma (International Baccalaureate) και προορίζονται για μαθητές που την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 φοιτούν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου σε Ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο.

Οι υποτροφίες είναι πλήρεις, καλύπτουν τα δίδακτρα των υποτρόφων καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο χρόνων και ισχύουν µέχρι την αποφοίτησή τους.

Η επιλογή θα γίνει µε γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα των Ελληνικών, Μαθηµατικών και Αγγλικής γλώσσας, που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του International School of Athens, στις 17 και 18 Απριλίου 2021. Το International School of Athens είναι το μοναδικό διεθνές αγγλόφωνο σχολείο στην Ελλάδα που υλοποιεί τα προγράμματα του IBO και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, PYP, MYP και DP, και είναι αναγνωρισµένο από τον Οργανισµό Middle States Association of Colleges and Schools των Η.Π.Α.

Για πληροφορίες και αιτήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κα. Κάθυ Πετρή, στο kpetris@isa.edu.gr έως τις 9 Aπριλίου 2021.

Αίτηση Εγγραφής